På den här sidan ska man kunna hämta diverse dokument
och texter som är för stora att visa på hemsidan.

Klicka på länken för att ladda ner.

Bildspel om SÅF Kräver programmet MS Powerpoint
Presentation (3,5 Mb)
Att skaffa ångbåt En kort introduktion till olika ångbåtsorganisationer,
litteratur kring ångbåtar och ångmaskiner, samt tillverkare av ångmateriel. 6 sidor.
som Word-doc (238 kb)
Ångbåtsterminologi En lista över de vanligaste ångbåtsrelaterade termerna
man som nybliven eller mera erfaren ångbåtsägare kan råka ut för.
Termerna har listats och förklarats av Hans Eriksson, Smedjebacken,
och Bengt "Cello" Persson, Vallentuna.
1. som Excel-fil (225 kb)
2. som Acessdatabas (42 kb)
3. som Worddokument (39 kb)

Gjutning och bearbetning av glidlager
060801

Författare: Martin Kolseth, Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar

Gjutning och bearbetning av glidlager
Acrobat reader-dokument

Översättning av fartygstekniska
termer till
engelska
060801

Gjort av Kjell Nordeman i juli/aug 2006
Ladda ner det i din dator och komplettera
Majla gärna till SÅF om tillägg.

Översättning av fartygstekniska termer till engelska
Excel-dokument

Några tips för testning av mindre Ångpannor

Skrivet av Hans Eriksson

Word dokument Ångpannetest (40 kb)

Förteckning
Bogserbåtar
Thorskogs MV

En förteckning över bogserbåtar byggda vid
Thorskogs Mekaniska Verkstad

Sammanställt av Malte Eriksson

Word dokument Thorskog.doc (34kb)

Beräkningsprogram
för ångmaskiner är insänt av Yngve Ström

Excel mallarna är
gjorda av
Bengt "Cello" Persson

Beräkningsmallen för kompoundmaskin går att använda för överslagsberäkning av trippelmaskiner också.
Dessa beräkningsmallar är överslagsberäkningar där man räknar fram adiabaten i indikatordiagrammet. Ångförbrukningsdelen är ej helt automatiserad utan man får själv välja lämpligt värde ur ångtabellen som finns på kalkylbladet och skriver in detta i rutan valt värde.
Det är några fler värden som skall fyllas i bl.a. hur tät man anser att maskinen är. Detta framgår om man läser igenom beräkningen. Effektberäkningen fungerar emellertid helt automatiskt.
Vill man få en nogrannare beräkning av flerstegsmaskiner kan man tillämpa beräkningsmallen för encylindrig maskin och utgå från tryckskillnaderna i recievertrycken etc
. Hälsningar: Cello

Excel Dokument:
Ångförbrukning encylindrig
Effektberäkning Kompound

 

Ångpannenitning med trycklufthammare

Martin Kolseth
Musei föreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar
står för dokumenteringen

Dokument i PDF format
Du måste ha Acrobat Reader
(Kan laddas ner här)

Liten version (382 kb)
Stor version (1057 kb)

 

SÅF

Försäljning
080817

Prylar som går att beställa från SÅF

Worddokument

För att spara: Högerklicka och spara mål som
eller
Hemsida (html)

 

Boklista med
ångrelaterade
titlar
061119
Länk till Boklista
( Kommer att kompletteras efterhand så
Lämna gärna in ditt bidrag )
Krav för att få ta betalande passagerare ombord på en ångslup
070621

Yngve Ström har gjort en sammanställning av
sina erfarenheter

Länk till word dokument
Länk till HTML sida kommer snart

Besiktning av ångpanna
070621

Yngve Ström har gjort om tillvägagångssätt vid besiktningen Nirvanas ånganläggning

Länk till word dokument

Yngve har gjort en förteckning över Nirvanas ånganläggning
Länk till word dokument

Ångbåtstidtabell
2009

Går att ladda ner som *.pdf dokument, ca 4 meg stort
Klicka på nedanstående länk för att öppna i Acrobat
Eller högerklicka och spara mål som

Ångbåtstidtabell

Ångbåtskatalogen SÅF håller på att skapa en katalog med faktauppgifter om alla ångbåtar i Sverige. Vi tar tacksamt emot nya uppgifter till katalogen. Fyll gärna i nedanstående blankett och maila eller posta till SÅF.
1. som Worddokument (25 kb)

Praktikjournal för traditionsfartyg
2009

Går att ladda ner som *.pdf dokument
Klicka på nedanstående länk för att öppna i Acrobat
Eller högerklicka och spara mål som

Praktikjournal för traditionsfartyg

Praktikintyg för traditionsfartyg
2009

Går att ladda ner som *.pdf dokument
Klicka på nedanstående länk för att öppna i Acrobat
Eller högerklicka och spara mål som

Praktikintyg för traditionsfartyg