Här hittar du allmän information om Sveriges Ångbåtsförening (SÅF).

Sveriges Ångbåtsförening bildades 1986 och har som ändamål att främja ångbåtsintresset samt medverka till umgänge och träffar för att sprida ångbåtsägandet och dess glädje genom att:

- Upprätthålla en aktuell fartyg- och slupmatrikel
- Vara behjälplig med teknisk information
- Samla föreningens medlemmar och båtar till träffar
- Verka för att ångmaterielen hålls i drift
- Vara behjälplig med materielanskaffning (bytesbörs)


SÅFs stadgarSkriv till E-mail till Sveriges Ångbåtsförening


Postadress:

Sveriges Ångbåtsförening
c/o Per Hilding
Hagenvägen 2
546 73 FORSVIK

Information:

Tfn: 0155- 26 49 92